- Long/ Short là lệnh mua/bán (Trong giao dịch Forex thì gọi là Buy/ Sell)
Long (Buy) là bạn dự đoán giá sẽ tăng
Short (Sell) là bạn dự đoán giá sẽ giảm

- Entry (Điểm vào lệnh). Tức khi giá chạm đến mức "entry" thì bạn sẽ vào lệnh Long hoặc Short.

- TP (take profit) - Điểm chốt lời

- SL (stop loss) -  Điểm cắt lỗ

- Uptrend - Xu hướng Tăng giá

- Downtrend - Xu hướng Giảm giá

- Sideway - Giá đi ngang

- Breakout - Sau một thời gian sideway, giá của cặp tài sản sẽ phá vỡ vùng hỗ trợ hoặc kháng cự để hình thành một xu hướng Uptrend hoặc Downtrend rõ ràng hơn. Hành động này được gọi là "breakout".

- Backtest/ Retest - Sau khi giá đã phá vỡ vùng hỗ trợ/ kháng cự thì nó sẽ quay lại vùng hỗ trợ/ kháng cự này một lần nữa để xác định tâm lý thị trường trước khi chính thức hình thành xu hướng.

- DCA (Dollar Cost Average) - Ví dụ, bạn lỡ mua hớ 1 BTC ở giá 30.000 USD. Sau đó, bạn tiếp tục mua thêm 1 BTC khi giá giảm xuống 15.000. Khi ấy thì mức giá trung bình của bạn sẽ là 22.500 USD. Điều này được gọi là DCA, tức "trung bình giá".

- Scalping - Hay còn gọi là "lướt sóng", tức giao dịch rất nhanh trong những khung thời gian cực kỳ ngắn như M15, M5, M1.

- Swing - Đánh lệnh dài.

MỞ TÀI KHOẢN

Thuật ngữ cơ bản
cho người mới

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 24/7

0866 666 807

LIÊN HỆ

*Cảnh báo rủi ro: Giao dịch forex bao gồm các sản phẩm giao dịch đòn bẩy và mang lại nhiều rủi ro cho nhiều hơn toàn bộ số tiền đầu tư của bạn, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Xin hãy chắc chắn rằng bạn đã hiểu rõ các rủi ro liên quan.

©2022 FXVN.top |  - Hãy nhớ rằng thị trường FX là thị trường tài chính lớn nhất thế giới.